סרטונים

סרטונים וקטעי וידאו מתוך אימוני הקבוצה
ריצות

אימון מעגלי כוח - דובדבן
אימון אינטרוולים

אלונקה סוציומטרית
הליכת תנין

התשה, שמיכה וקום!
אימון זחילות - דובדבן

אימון זחילה בשטח פתוח
אימון לוט"ר - אגרופים

לוט"ר - הפלת אויב
לוט"ר - התחמקות מאגרוף

ניטרול אויב שאוחז בסכין
גיבושון שייטת 13

מעגל ספרינטים
אימון הפלות - מצב 2